Oferta archiwalna

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

Oferta archiwalna

6 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


specjalista Tczew, pracownik biurowy Tczew

 • Koordynowanie procesu projektowego w zakresie powierzonych zadań w celu ich realizacji w wymaganych terminach i budżecie
 • Sprawowanie
  nadzoru formalnego i merytorycznego nad wyceną prac projektowych
  i wnioskowanie o wystawianie zlecenia wskazanemu wykonawcy
 • Przygotowanie i kompletacja materiałów w celu przekazania ich do biur projektowych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w trakcie procesu projektowego
 • Prowadzenie harmonogramu robót dla poszczególnych zadań i nadzór nad postępem prac projektowych
 • Bieżąca
  współpraca z Biurem Prawnym Spółki oraz projektantami w zakresie
  regulacji terenowo prawnych, udział w negocjacjach z właścicielami
  gruntów
 • Odbiór gotowej dokumentacji od wykonawców i przekazanie jej inspektorom nadzoru do dalszej realizacji
 • Weryfikacja wystawionych zleceń i porównanie ich z zakresem wykonanej dokumentacji, kontrola faktur składanych przez wykonawców
 • Współpraca z inspektorami nadzoru, udział w wizjach i naradach na budowach
 • Odbiór od projektantów i kompletacja oryginałów dokumentów celem przekazania ich do archiwizacji
 • Udział w Naradach Koordynacyjnych, w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.


Wymagania

Wykształcenie wyższe techniczne - inżynieria środowiska
Minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z projektowaniem
Uprawnienia Budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, mile widziane do kierowania robotami budowlanymi
Znajomość Prawa Budowlanego
Umiejętność pracy pod presją czasu
Samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, komunikatywność
Prawo jazdy kat. B.


Oferujemy

Możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach lokalnych i grupowych
Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
Pakiet benefitów, w tym dofinansowanie do karty Multisport, ubezpieczenie NNW, atrakcyjny pakiet opieki medycznej.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.27, wyświetleń: 726

nr ogłoszenia: 1736